Zásady používání souborů cookie

společnosti Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o 

 

1. Působnost 

Tato webová stránka (dále jen „webová stránka“) je provozována společností Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., IČO: 47124652, se sídlem Vrchlického 18/31, Košíře, 150 00 Praha 5, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 12939 (dále též jako „my“ nebo „PIA CZ“), která prostřednictvím této webové stránky Vaše osobní údaje zpracovává za účelem poskytování služeb uživatelům webové stránky (dále jen „uživatel“ nebo  „subjekt údajů“ nebo „vy“). Tyto zásady používání souborů cookie platí jako doplněk k obecným informacím o ochraně osobních údajů na našich webových stránkách dostupných v sekci GDPR  a poskytují Vám další informace o typu, rozsahu a účelu zpracování údajů v případě používaných souborů cookie a jiných podobných technologií (dále jen „soubory cookie").

2. Odpovědné osoby, pověřenci pro ochranu osobních údajů

Informace o odpovědných osobách a jejich pověřencích pro ochranu osobních údajů, jakož i o Vašich právech subjektu údajů týkajících se používání souborů cookie, naleznete v obecných informacích o ochraně osobních údajů na našich webových stránkách dostupných v sekci GDPR.

3. Kategorie osobních údajů

Pokud v těchto Zásadách používání souborů cookie společnosti PIA CZ uvádíme kategorie zpracovávaných údajů, máme na mysli zejména následující údaje: 

 • základní identifikační údaje (např. jméno, adresa, data narození)
 • kontaktní údaje (např. e-mailové adresy, telefonní čísla, služby messenger)
 • údaje o obsahu (např. textové záznamy, fotografie, videa, obsah dokumentů/souborů)
 • údaje o smlouvě (např. předmět smlouvy, podmínky, kategorie zákazníků)
 • údaje o platbách (např. bankovní údaje, historie plateb, používání jiných poskytovatelů platebních služeb) 
 • údaje o používání (např. historie na našich webových stránkách, používání určitého obsahu, časy přístupů, historie kontaktů nebo objednávek)
 • údaje o připojení (např. informace o zařízení, IP adresy, URL odkazy)
 • údaje o poloze (např. údaje GPS, geolokace IP, přístupové body)
 • diagnostické údaje (např. protokoly o pádech, údaje o výkonu webových stránek/aplikací, další technické údaje pro analýzu závad a chyb).

4. Kategorie souborů cookie a podobných technologií

4.1 Jaké webové technologie může webová stránka používat 

Soubory cookie jsou textové soubory, které webové stránky ukládají do Vašeho koncového zařízení nebo je z něj čtou. Obsahují kombinace písmen a číslic, aby bylo možné například rozpoznat uživatele a jeho nastavení při opětovném připojení k webové stránce, která soubor cookie nastavila, umožnit mu zůstat přihlášen k zákaznickému účtu nebo statisticky analyzovat určité chování při používání. 

Technologie WebStorage umožňuje ukládat proměnné a hodnoty lokálně do mezipaměti prohlížeče uživatele. Tato technologie zahrnuje jak takzvaný "sessionStorage", který zůstává uložen až do zavření karty prohlížeče, tak "localStorage", který je uložen v mezipaměti prohlížeče, dokud uživatel mezipaměť nevymaže. Technologie localStorage umožňuje mimo jiné rozpoznat uživatele a jeho nastavení při vyvolání našich webových stránek.

Pixel-tagy jsou malé grafické soubory, které se načítají ze serverů příslušného poskytovatele služeb při vyvolání našich webových stránek. Tím se také načte programový kód, jehož prostřednictvím se shromažďují údaje (např. o vašem chování na našich webových stránkách).

4.2 Kategorie souborů cookie

Soubory cookie používáme k různým účelům a s různými funkcemi. Podle toho, jak dlouho bude soubor cookie uložen a používán (doba uložení) a zda byl uložen našimi webovými stránkami nebo třetí stranou, případně jiným poskytovatelem (dále „poskytovatel souborů cookie“) a za jakým účelem jsou soubory cookie používány, rozlišujeme tyto kategorie: 

Doba trvání 

 • Relační cookies (session cookies/soubory cookie relace): Tyto soubory cookie jsou dočasné a jsou smazány, případ. ztrácí svoji platnost, jakmile opustíte naše webové stránky nebo vyprší platnost aktuální relace. 
 • Permanentní cookie (persistent cookies): Tyto soubory cookie mohou být využívány pro Vaši snadnější a pohodlnější orientaci na našich webových stránkách (např. jednodušší a rychlejší navigace). Tyto cookies zůstávají uloženy po delší dobu a umožňují, abyste byli při opětovné návštěvě našich webových stránek rozpoznání a mohla být užita již Vaše uložená nastavení. 

 

Poskytovatel souborů cookie

 • Soubory cookies první strany (též „vlastní cookies“): Jedná se o takové cookies, které se ukládají při navštívení naší webové stránky a můžeme je číst pouze my.
 • Soubory cookie třetích stran: Jedná se o cookies, které ukládá jiná stránka než ta, na které se právě nacházíte. Jsou tedy ukládány jinými subjekty nebo webovými stránkami odlišnými od nás (např. poskytovateli technologií pro marketingové soubory cookies). 

Dle účelu

Soubory cookie používané na našich webových stránkách lze rozdělit do 4 kategorií: 

 • Naprosto nezbytné soubory cookie
 • Soubory cookie pro zvýšení výkonu
 • Soubory cookie pro lepší funkčnost
 • Soubory cookie pro cílení na uživatele a reklamy

Ačkoli se naprosto nezbytné soubory cookies ukládají vždy, když navštívíte naše webové stránky, máte zde možnost sami určit, zda si přejete povolit používání souborů cookie pro zvýšení výkonu, pro lepší funkčnost nebo pro cílení na uživatele a reklamy. Nastavení můžete kdykoli změnit. Vezměte prosím na vědomí, že zablokování určitých typů souborů cookie může mít za následek zhoršený zážitek z našich webových stránek a/nebo služeb a funkcí, které jsou na nich dostupné.

Bližší informace o jednotlivých kategoriích souborů cookie naleznete v níže uvedených částech.

Naprosto nezbytné soubory cookie

Použití naprosto nezbytných souborů cookie je nezbytné k tomu, aby webové stránky, na které přistupujete, mohly řádně a bezpečně poskytovat funkce typické pro tuto službu. Tyto soubory cookie jsou zpravidla nastaveny jako odezva na akce, které jste na webových stránkách provedli (např. požadavky služeb týkajících se přihlašování, vyplňování formulářů apod.) Zpracování osobních údajů se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR, protože je to nezbytné k provádění Vámi zvolených funkcí, případ. k zajištění našeho oprávněného zájmu na funkčnosti webových stránek. 

Soubory cookie pro zvýšení výkonu 

Soubory cookie pro zvýšení výkonu (nebo též „analytické a výkonnostní“) pomáhají sledovat analytiku počítáním návštěv a provozních zdrojů, abychom mohli zlepšovat výkon webové stránky. Tyto technologie mohou být nastaveny námi nebo poskytovateli třetích stran. Pomocí těchto technologií můžeme například počítat návštěvy našich webových stránek a sledovat, z jakých jiných webových stránek došlo k přesměrování na naše webové stránky. To nám umožňuje zjistit, které části našich webových stránek jsou nejoblíbenější, které jsou nejméně používané a jak se návštěvníci na našich webových stránkách pohybují. Zpracování osobních údajů je prováděno na základě Vašeho dobrovolného souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Soubory cookie pro lepší funkčnost

Tyto soubory cookie umožňují webové stránce poskytovat lepší funkcionalitu a přizpůsobovat ji potřebám uživatelů. Umožňují použití pokročilého webového obsahu a pokročilých funkcí. Mohou být nastaveny námi nebo poskytovateli třetích stran, jejichž služby na webových stránkách používáme. Zpracování osobních údajů je prováděno na základě Vašeho dobrovolného souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Soubory cookie pro cílení na uživatele a reklamy

Soubory cookie pro cílení na uživatele a reklamy (nebo též „cílené/reklamní cookies“) se používají v marketingu k tomu, aby Vám poskytovaly personalizované nabídky podle Vašeho zájmu. Uvedené soubory cookie mohou být nastaveny prostřednictvím našich webových stránek našimi partnery, kteří se zabývají reklamou. Ti je pak mohou používat i k vytváření profilů o Vašich zájmech a podle nich Vám zobrazovat reklamy i na jiných webových stránkách. Zpracování osobních údajů je prováděno na základě Vašeho dobrovolného souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Podrobné informace zejména o názvu, době trvání, druhu, kategorii, hostiteli/poskytovateli a popis jednotlivých souborů cookies naleznete v rámci jejich specifikace na našich webových stránkách. 

 

 

5. Souhlas a možnosti proti používání souborů cookie a podobných technologií

V nastavení souborů cookie a podobných technologií na našich webových stránkách máte možnost udělit dobrovolný souhlas s používáním těchto technologií pro (i)pro zvýšení výkonu, (ii) pro lepší funkčnost nebo (iii) pro cílení na uživatele a reklamy, a to buď individuálně, nebo obecně, a tento souhlas kdykoli v budoucnu odvolat.

Pokud si nepřejete používat určité technologie nebo soubory cookie obecně, můžete jejich ukládání do svého koncového zařízení zabránit též příslušným nastavením svého koncového zařízení a/nebo internetového prohlížeče.

V nastavení internetového prohlížeče můžete zvolit možnost "nepřijímat soubory cookie". Postupy pro správu a mazání souborů cookie naleznete v nápovědě svého internetového prohlížeče. Kromě toho můžete všechny soubory cookie zablokovat pomocí bezplatných doplňků internetového prohlížeče, jako je například "Adblock Plus" (adblockplus.org/en/) v kombinaci se seznamem "EasyPrivacy" (easylist.to) nebo "Ghostery" (ghostery.com). Přístup k podobným technologiím, jako je obsah WebStorage nebo pixelové značky, nelze v každém případě vyloučit.

Uložené soubory cookie můžete kdykoli vymazat v systémových nastaveních svého koncového zařízení a/nebo internetového prohlížeče.

Vezměte prosím na vědomí, že funkčnost a rozsah funkcí naší nabídky může být omezen, pokud zablokujete soubory cookie nebo podobné technologie nebo nedáte souhlas s jejich používáním.

6. Kategorie příjemců osobních údajů

Poskytnuté a získané osobní údaje mohou být v odůvodněných případech zpřístupněny dalším příjemcům, a to zejména poskytovatelům analytických a statistických služeb, marketingovým agenturám, či společnostem koncernu: 

Jedná se zejména o:

Google Analytics: Tato webová stránka používá službu Google Analytics poskytovanou společností Google, Inc. se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Podrobné informace o Google Analytics jsou dostupné na https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Facebook: Tato webová stránka používá zejména analytické soubory cookies, pixely a další technologie společnosti Facebook, Inc. (Meta Platforms, Inc.), které umožňují shromažďování nebo získávání informací z webové stránky a dalších stránek na internetu za účelem poskytování měření reklam a cílených služeb.

Odvoláním Vašeho souhlasu se shromažďováním souborů cookie na webové stránce nebo zakázáním shromažďování cookies v prohlížeči můžete Facebooku/Googlu ukončit jejich zpracování informací. Pokud tak ale učiníte pro všechny typy cookies, pravděpodobně nebudete moci plně využívat všechny funkce této webové stránky. 

7. Vaše práva 

Více o Vašich právech v rámci zpracování osobních údajů je obsaženo v sekci GDPR na našich webových stránkách. Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte na adresu sídla PIA CZ nebo emailem na gdpr@porsche.cz. PIA CZ si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.