Projekt instalace fotovoltaického systému

 

Projekt

Instalace fotovoltaického systému na budovy společnosti 
Porsche Immobilien CZ spol. s.r.o., České Budějovice
reg. č. CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0005947

je spolufinancován Evropskou unií.

 

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 95,22 kWp sloužící pro vlastní spotřebu žadatele na pobočce České Budějovice. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.